กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน"ธรรมเพื่อแม่" 12 สิงหาคม 2558 ศูนย์ปฎิบัติธรรมห้วยเตง