กิจกรรม "ตามรอยพ่อ" ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช