วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจะปีการศึกษา2564 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครได้

แนะนำวิทยาลัย
 

 

SAR 2554

SAR2555

SAR2556

sar2561

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 2563

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

(เอกสารแนบ)

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั๊มน้ำ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเครื่องเคลือบดินเผา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศนฺ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักหญิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

----------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารหอพักหญิง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

รอบที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

รอบที่2

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและปั๊มน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักหญิง

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองกันยน63ายน63

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

เฟสบุ๊คชมรมศิษเก่า

วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีฯ

เฟสบุ๊ควิทยาลัยช่างศิลปนครศรีฯ

 

 

 

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา2560

 

 

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 14

และศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุกิจ ชูศรี

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากการประกวดวาดภาพ "ออมศิลป์ถิ่นไทย" ประเภทบุคคลทั่วไป ผลงานชื่อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง"

 

 

 

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ส่วนราชการเพื่อเป็นการถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมศิลปกรรมสี่สถาบันวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกิจกรรม " ตามรอยพ่อ "

ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

             

เอกสารรับสมัครนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

ดาวโหลดใบสมัครปีการศึกษา

2564

 

 

-------------------------------------------------

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
075-394 356 


นางอารีย์ สีลาพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

      
  

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๐๐  หมู่  ๒  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๓๒๐
โทร.  ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ - ๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖
E-mail  :  cfans@bpi.mail.go.th