ืnew
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัคร นักเรียน(ประเภทโควตา)ระดับ ปวช.ปวส.ประจำปีการศึกษา2566

แนะนำวิทยาลัย
ทำเนียบบุคลากร
 

 

SAR 2554

SAR2555

SAR2556

sar2561

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 2565

(เอกสารแนบ)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติม

อาคารประติมากรรม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้อมยาม

และห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารประติมากรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักหญิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

----------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารหอพักหญิง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

รอบที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

รอบที่2

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและปั๊มน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักหญิง

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

รายงานงบทดลอง ก.ย.65

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองกันยน 65

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

เฟสบุ๊ควิทยาลัยช่างศิลปนครศรีฯ

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี
กับ นายศุภชัย ระเห็ดหาญ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2564

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์สุกิจ ชูศรี

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทศิลปินอาชีพจากการประกวด UOB PAINTING OF THE TEAR ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ส่วนราชการเพื่อ

เป็นการถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม

ศิลปกรรมสี่สถาบันวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกิจกรรม " ตามรอยพ่อ "

ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

             

1

2

 

 

-------------------------------------------------

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
075-394 356 


นายศุภชัย ระเห็ดหาญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

      
  

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๐๐  หมู่  ๒  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๓๒๐
โทร.  ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ - ๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖
E-mail  :  cfans@bpi.mail.go.th