ืnew
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เรียนรู้การเขียนสีน้ำสไตล์ยุโรป 17 สิงหาคม 2565

แนะนำวิทยาลัย
 

 

SAR 2554

SAR2555

SAR2556

sar2561

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า 2565

(เอกสารแนบ)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติม

อาคารประติมากรรม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้อมยาม

และห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารประติมากรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักหญิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

----------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารหอพักหญิง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

รอบที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

รอบที่2

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและปั๊มน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักหญิง

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองกันยน64ยน63

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

เฟสบุ๊ควิทยาลัยช่างศิลปนครศรีฯ

 

 

 

 

ขอแสดงความยินดี
กับ นายศุภชัย ระเห็ดหาญ
เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งในการดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2564

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

ประจำปีการศึกษา 2564

คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันอาทิตย์ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์สุกิจ ชูศรี

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทศิลปินอาชีพจากการประกวด UOB PAINTING OF THE TEAR ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ส่วนราชการเพื่อ

เป็นการถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม

ศิลปกรรมสี่สถาบันวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกิจกรรม " ตามรอยพ่อ "

ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

             

เอกสารรับสมัครนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

ดาวโหลดใบสมัครปีการศึกษา

2565

 

 

-------------------------------------------------

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
075-394 356 


นายศุภชัย ระเห็ดหาญ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

      
  

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๐๐  หมู่  ๒  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๓๒๐
โทร.  ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ - ๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖
E-mail  :  cfans@bpi.mail.go.th