ืnew
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจะปีการศึกษา2565 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวโหลดรายละเอียดและใบสมัครได้

แนะนำวิทยาลัย
 

 

SAR 2554

SAR2555

SAR2556

sar2561

แผนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้อมยาม

และห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน

(เอกสารแนบ)

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างและต่อเติม

อาคารประติมากรรม

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงป้อมยาม

และห้องจำหน่ายผลงานนักเรียน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารประติมากรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักหญิง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

----------------------------------------------------------

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองและปั้มน้ำ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารหอพักหญิง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารภาพพิมพ์

รอบที่ 2

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์

รอบที่2

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เรื่อง การแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนภาพพิมพ์

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบาดาล

พร้อมติดตั้งเครื่องกรองน้ำและปั๊มน้ำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักหญิง

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

อาคารเครื่องเคลือบดินเผา

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีงบทดลองกันยน64ยน63

-------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

เฟสบุ๊คชมรมศิษเก่า

วิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีฯ

เฟสบุ๊ควิทยาลัยช่างศิลปนครศรีฯ

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

 

 

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

การประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา2560

 

 

นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปะสำหรับบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 14

และศิลปกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์สุกิจ ชูศรี

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทศิลปินอาชีพจากการประกวด UOB PAINTING OF THE TEAR ครั้งที่ 12

 

 

 

โครงการปรับภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ส่วนราชการเพื่อ

เป็นการถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพ

พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

คณาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม

ศิลปกรรมสี่สถาบันวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

เข้าร่วมกิจกรรม " ตามรอยพ่อ "

ณ ตลาดน้ำเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

             

เอกสารรับสมัครนักเรียน นักศึกษา(รอบโควต้า)

ดาวโหลดใบสมัครปีการศึกษา

2565

 

 

-------------------------------------------------

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่
075-394 356 


นางอารีย์ สีลาพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

 

 

 

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลป
วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

      
  

 

วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒๐๐  หมู่  ๒  ตำบลทอนหงส์  อำเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๓๒๐
โทร.  ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ - ๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๖
E-mail  :  cfans@bpi.mail.go.th