กิจกรรมศิลปกรรมสี่สถาบัน ณ.วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี